VALORI

Bisericile din familia Harvest au viziunea și valorile comune. Acestea sunt valorile care definesc specificul nostru.

INTEGRITATE MORALĂ

Lucrarea bisericii cere competență, compatibilitate, convingeri și caracter. Fundamentul lucrării noastre este integritatea morală a membrilor și slujitorilor bisericii, o parte importantă care ține de caracter și care face parte din esența credinței adevărate.

Un credincios adevărat este un om născut din nou care trăiește după Duh și nu după îndemnurile firii, căutând mereu să aibă un standard moral ridicat fără compromisuri sau devieri de caracter. În cazul în care credinciosul păcătuiește el este îndemnat la pocăință și ajutat spre reabilitare.

PRIORITATEA FAMILIEI

Într-o societate vitezistă, supraaglomerată și înecată în spiritul de inversare al valorilor, familia nu de puține ori este sacrificată de dragul carierei, îmbogățirii, sau chiar și al lucrării. Noi credem, potrivit învățăturilor Scripturii, că prioritățile omului ar trebui să fie: 1. Dumnezeu; 2. Familie; 3. Muncă/lucrare.

Datorită păcatului și firii pământești care mereu încearcă distorsionarea valorilor și priorităților divine, credinciosul este într-o permanentă luptă în înțelegerea și menținerea acestor priorități. Știind că de obicei credincioșii țin cont de locul suprem pe care Dumnezeu trebuie să-l dețină în viața lor, dar văzând lupta pe care o duc în a prioritiza familia, noi vrem să-i ajutăm, și astfel în biserica noastră vom lupta împreună pentru menținerea familiei ca o prioritate în fața celorlalte lucruri și ispite omenești.

ORIENTARE PE SCOP

Dumnezeu dintotdeauna a dat o viziune credincioșilor săi, și implicit bisericilor Sale. Viziune nu este altceva decât contextualizarea modului prin care scopul ultim al oricărui credincios/biserici poate fi împlinit – glorificarea lui Dumnezeu.

De aceea, în Harvest Timișoara noi vrem să-l glorificăm pe Dumnezeu prin facerea de ucenici și în acest sens, vom subordona orice misiuni, proiecte, inițiative, acestei priorități, fiind orientați clar spre împlinirea acestui scop.

UNITATE ÎN DIVERSITATE

Biserica având caracter universal dar și local este formată din credincioși care provin din culturi și generații diferite, dar care, deși diverși, sunt uniți în jurul aceluiași scop și a aceleași esențe. Scopul este Glorificarea lui Dumnezeu, esența este Evanghelia lui Isus Cristos.

De aceea, noi recunoaștem principiul unității în diversitate, afirmând prin acesta că funcția – glorificarea lui Dumnezeu – este mai importantă decât forma – modul prin care bisericile și credincioșii aleg să-l glorifice în contextul din care provin. Noi vom pune accentul pe funcție și vom respecta formele, chiar dacă ele diferă de cele cu care suntem noi obișnuiți.

Astfel vrem să evităm cele două extreme: – liberalismul, care neagă importanta Evangheliei, a funcției care nu este negociabilă și ar trebui să ne unească, și – legalismul care neagă diversitatea și ridică forma la nivel de absolut, pledând pentru uniformitate în conformism, mai degrabă decât unitate în diversitate. Ambele curente au fost criticate în Scripturi și de aceea…

RELEVANTĂ CULTURALĂ

Mesajul Evangheliei a fost mereu îmbrăcat în forme culturale relevante contextului istorico-social în care a fost expus. Grecilor, apostolii le-au vorbit într-un fel, iudeilor într-alt fel, nu de dragul relevanței ci de dragul împlinirii scopului lucrării lor.

De aceea, fără a compromite esența adevărului Scripturii, vom căuta să fim relevanți, astfel încât să putem transmite mesajul biblic pe înțelesul oamenilor cărora ne adresăm, să poată pricepe semnificația lui și să-l poată pune în practică în viețile lor. Astfel accentul bisericii noastre va fi unul contemporan, fiindcă Dumnezeu ne-a chemat să slujim acestei generații.

LUCRU IN ECHIPĂ

Dumnezeu mereu a lucrat în echipă. Începând cu exemplul Sfintei Treimi, continuând cu exemplul familiei (bărbat, femeie, copii), până la formarea bisericii (un trup cu mai multe mădulare) sau conducerea bisericii (prezbiterii nu doar un pastor/preot) chiar și în lucrarea ucenicilor (care au fost trimiși doi câte doi) – mereu găsim spiritul de echipa prezent în Scripturi.

Lucrul în echipă presupune unitate în diversitate la nivelul lucrării bisericii, adică suntem uniți în realizarea unui scop comun dar după modelul lăsat de Duhul Sfânt care, în biserica/lucrare, dă daruri diferite, funcții diferite, responsabilități diferite, autoritate diferită. Îmbinarea armonioasă a tuturor acestor aspecte contribuie la realizarea scopului lui Dumnezeu în lucrarea bisericii.

Program Harvest Timișoara

Miercuri

19:00

Întâlnire de rugăciune

Vineri

06:00

Întâlnire bărbați Verticali

Duminică

09:00  și  11:30

Program de închinare