Biserica lui Dumnezeu e alcătuită din oameni diferiți, cu probleme și nevoi diferite, care caută să se apropie cu adevărat de Cristos pentru mântuirea lor și glorificarea Lui.

O BISERICĂ PASIONATĂ DE DUMNEZEU

La Harvest, căutăm să avem o pasiune autentică pentru Dumnezeu, indiferent cine suntem, ce personalitate sau potențial avem.

Ne-am început drumul ca biserică în vara anului 2018, când un grup mic de credincioși din Timișoara s-a unit să-L glorifice pe Dumnezeu prin facerea de ucenici. Harvest Timișoara face parte dintr-o familie de biserici naționale și internaționale, Vertical Church Europe, a cărei origine a fost Harvest Bible Fellowship din Chicago, SUA.

Specificul nostru

PREDICARE EXPOZITIVĂ ȘI APLICAȚIONALĂ

Verset cu verset, capitol cu capitol, căutăm să înțelegem Cuvântul lui Dumnezeu pentru noi.

Credem că Biblia trebuie studiată în sensul plenar și în contextul ei istorico-social, dar ea trebuie aplicată într-un mod relevant și practic vieții noastre de fiecare zi.

 

inchinare contemporana

ÎNCHINARE CONTEMPORANĂ FĂRĂ COMPROMISURI

Căutăm o închinare biblică în stilul și pe înțelesul generației contemporane.

Cântecele alese sunt participative, verticale, având ca bază Biblia. Biserica e încurajată să se închine cu toată ființa, în limitele Scripturii.

 

FOCALIZARE PE GRUPURI MICI DE UCENICIZARE

Cadrul ales de Dumnezeu pentru a face ucenici este grupul mic.

Mântuirea este individuală, dar viața creștină este comunitară. Domnul Isus a ales grupul mic să fie laboratorul de prelucrare a ucenicilor Săi. De aceea, Biserica Harvest Timișoara nu este o biserică cu grupuri mici, ci o biserică formată din grupuri mici.”

PLANTARE DE BISERICI

Vrem ca Harvest Timișoara să fie o biserică plantatoare de biserici.

În cadrul organizației din care facem parte, Vertical Church Europe, funcționează Centrul de Pregătire pentru plantatorii de biserici în care lucrătorii noștri interacționează, instruiesc și mentorează viitorii plantatori de biserici din țară și din Eurora. Ești interesat să plantezi o biserică Harvest sau vrei o biserică Harvest în orașul tău? Ia legătura cu noi!

CONDUCERE PRIN Prezbiteri

Dumnezeu a ales să-Și conducă biserica prin prezbiteri.

Prezbiterii sunt cei care protejează și răspund de doctrina, direcția și disciplina bisericii. Ei sunt credincioși aleși și validați de către El în baza unei viziuni și chemări specifice. Între ei sunt și pastorii bisericii, care sub călăuzirea Duhului Sfânt iau hotărâri prin consens în cadrul echipei.

 

EVALUARE INTENȚIONATĂ

Dumnezeu este interesat în calitate și credincioșie, atât în viață, cât și în lucrare.

De aceea, în biserica noastră, anual se stabilește o viziune specifică, bazată pe călăuzirea Duhului Sfânt și în funcție de nevoile bisericii, cu obiective măsurabile, care sunt evaluate intenționat și periodic în decursul anului de către prezbiterii bisericii și liderii de lucrări.

 

Program Harvest Timișoara

Miercuri

19:00

Întâlnire de rugăciune

Vineri

06:00

Întâlnire bărbați Verticali

Duminică

09:00  și  11:30

Program de închinare