Grupuri mici

O comunitate neobișnuită

CE ESTE UN GRUP MIC DE UCENICIZARE ?

Grupul mic de ucenicizare reprezintă un grup de ucenici sau credincioși, care se întâlnesc organizat și în mod regulat (săptămânal), cu scopul precis de a crește în credință și trăire autentică față de Dumnezeu, potrivit cu învățătura Sfintelor Scripturi. Grupul va urmări în mod continuu creșterea participanților în disciplinele spirituale din viața personală cu Dumnezeu cât și în umblarea comunitară cu copii lui Dumnezeu ce formează Biserica locală.

CINE POATE SA PARTICIPE LA UN GRUP MIC ?

Participanții într-un grup mic sunt cu precădere credincioși, membrii bisericii Harvest. Dacă există „căutători” – persoane care sunt deschise înspre Evanghelie dar nu au primit încă Evanghelia, și care frecventează biserica noastră și doresc să participe într-un grup mic, ei vor fi repartizați de către coordonatorii lucrării de Grupuri Mici.

Care sunt obiectivele unui grup mic de ucenicizare?

1. PĂRTĂȘIA ACTIVĂ A MEMBRILOR DIN GRUP

În cadrul grupului mic participanții se învață, se încurajează și se corectează reciproc pentru a se motiva astfel la un mod de viață care Îl onorează și glorifică pe Dumnezeu.

2. GRIJĂ SPIRITUALĂ ȘI DAREA DE SOCOTEALĂ RECIPROCĂ A MEMBRILOR

Grijă pastorală manifestată mai ales prin darea de socoteală reprezintă un act de deschidere și vulnerabilitate a participanților față de restul grupului, prin care se urmărește “trăirea în lumină” față de tendințe, obiceiuri, căderi sau poveri ce domină inima credinciosului.

3. DISCUTAREA APLICATIVĂ A SCRIPTURII

Discuțiile pe teme biblice din cadrul grupului vor urmări continuu aplicarea ideilor și a principiilor la viața cotidiană a participanților, evitând dezbaterile biblice și doctrinale lungi sau nefolositoare.

4. MOMENTUL DE RUGĂCIUNE

Rugăciunea este una dintre componentele de bază în orice întâlnire a grupului mic, participanții fiind încurajați la rugăciuni, intense și pline de credință, atât pentru persoana sau familia proprie cât și pentru grup sau biserică.

5. SLUJIREA ACTIVĂ

Slujirea nu este o opțiune în viața unui ucenic, de aceea în cadrul grupului mic membrii vor căuta să se slujească unii pe alții și să identifice oportunități de slujire în cadrul bisericii și în afara ei.

6. MULTIPLICAREA LIDERILOR

Grupul mic este contextul în care sunt identificați credincioși chemați și dedicați, care în urma echipării specifice vor avea capacitatea de a conduce la rândul lor pe alți credincioși în formarea lor spirituală în cadrul grupului mic.

7. MULTIPLICAREA GRUPULUI MIC

Biserica și mai specific grupul mic este o structură vie din punct de vedere spiritual, care are o dinamică de creștere, formare, maturizare și multiplicare. Practic, orice grup mic are perspectiva primirii de noi participanți iar în timp multiplicarea, ceea ce înseamnă împărțirea grupului în alte două grupuri care vor putea primi noi membri la rândul lor.

Program Harvest Timișoara

Miercuri

19:00

Întâlnire de rugăciune

Vineri

06:00

Întâlnire bărbați Verticali

Duminică

09:00  și  11:30

Program de închinare